Min bror Magnus var på väg till fina fiskevatten uppe i Norrland. Han skulle möta Samuel och de skulle fiska tillsammans. Olyckan inträffade och Samuel tappade mobiltelefonen i vattnet och de fick inte kontakt med varandra. Samtidigt sitter min svägerska Elisabeth hemma hos sig och ber att Magnus ska få ett Gudsmöte. När inte Magnus får tag på Samuel bestämmer han sig för att åka hem. Han åker Vindelälven ner och kör förbi Husbondliden. Där pågår en stor kristen konferens – Lapplandsveckan. Han tycker sig ha hört något om den, blir nyfiken och kör in på parkeringen. Där sitter han ett tag men bestämmer sig för att åka därifrån. Han är på väg ut från parkeringsplatsen, har blinkat till höger, när han plötsligt utan anledning bara svänger tillbaka. Det är som om en osynlig makt gripit in och hjälpt honom att styra ratten.
När han är tillbaka på parkeringsplatsen och sitter och lyssnar på Mix Megapol inträffar nästa händelse. Radion byter station och in kommer Lapplandsveckans närradiosändning. Radion som automatiskt ska söka tillbaka till tappad station hänger envist kvar vid Lapplandsveckans sändning. Han försöker byta tillbaka men det är omöjligt. Då går han ur bilen, tar en rökpaus och tittar på det stora tältet. Det är mitt i natten och det ser ut som om alla aktiviteter avstannat.
Precis då kommer en ung tjej ut från det stora mötestältet, hon går fram till Magnus och frågar om han vill följa med in. Magnus tycker inte det passar med stövlar och fiskemundering, men hon säger att det är helt okey. Tar honom i handen och leder honom in. Inne i tältet har en liten grupp stannat kvar för bön. Magnus sätter sig ner och de börjar prata med varandra och de frågar Magnus om de får be för honom. När de börjar be inträffar det fantastiska: Gud och Magnus finner varandra och det sköljer som en våg av renhet rakt igenom honom och han upplever hur han blir fullkomligt förvandlad. Upplevelsen är så påtaglig att Magnus bestämmer sig för att stanna kvar några dagar på konferensen. Idag är Magnus med i en kyrka i Falun, sjunger i en gospelkör och i vår familj kallar vi honom för ”Vägens Ängel”. För när Magnus är ute och kör bil och han ser en bil som står vid vägen och behöver hjälp, så brukar han stanna och fråga om han kan hjälpa till. Han vet av egen erfarenhet – att ett möte med Gud kan ju ske!

Inte alla får uppleva Gud som Magnus gjorde. Guds längtan efter att lära känna oss tar vägar vi inte alltid kan förutse. Och när Gud söker dig så vet Han vad dina innersta önskningar är, Han ser till dina behov och de frågor som finns i ditt hjärta. Du är unik och Gud längtar efter dig oavsett vem du är. Det spelar ingen roll vad du har gjort eller inte gjort, sådant bryr Han sig inte om. Gud ser till nuet och din framtid. Du kan vara trygg hos Honom. Våga tro att Gud är större än allt du ställs inför och lita på att Han har makten att hjälpa dig.

Vi lever i ett prestationsinriktat samhälle. Det finns alltid villkor för att bli accepterad och omtyckt. Men Gud är den villkorslösa kärlekens Gud. Hans kärlek beror inte på prestationer. Han älskar oss, därför att Han är kärlek. Detta betyder, att eftersom Han till själva sin natur och genom sitt val är kärlek, så behöver vi inte göra någonting för att förmå Honom att älska oss.

Så vad gör du och jag när vi upplever att Gud vill dra oss till sig? Tyvärr så tror jag att det är lättare att säga nej till Gud än till vardagens alla måsten som ständigt gör sig påminda. Men om kanske just detta är din högsta önskan, att Gud ska bli verklig för dig, tänk om du då skulle stanna upp och besvara Guds längtan, vad skulle det kunna få för konsekvenser i ditt liv?

Guds högsta önskan är att få ge dig sin kärlek och frid. Hans längtan är att få ge dig det bästa från sig själv. Gud är kärlek. Han älskar dig ovillkorligt. Guds kärlek är befriande,
upplyftande, sann, lugnande och fridfull. Guds kärlek är också odödlig och evig. Hans kärlek är alltid tillgänglig för dig. Inget kan skilja dig från Guds kärlek. Däremot kan vi själva sätta upp murar av tvivel och otro som hindrar oss från att ta emot Guds kärlek.
Guds kärlek gör oss trygga på ett sätt som inte mänsklig kärlek klarar av. Guds kärlek är förlåtande och håller inte reda på alla felsteg och misstag vi har gjort. Hans kärlek är obegränsad och helande. Gud älskar oss alltid. Han kanske inte alltid älskar det vi gör, men Han älskar oss. Guds kärlek sviker aldrig, har Han lovat att vara med oss alla dagar, ja, då är Han det.

Så var du än befinner dig, stanna upp ett tag och ge Gud plats och tid. Dela ditt hjärta med Honom och anförtro Honom allt. Du kommer inte att ångra dig. Gud själv säger att den framtid Han planerat för dig är fylld av hopp och frid. Gud vill dela allt i ditt liv; din lycka, din glädje, din sorg, dina misstag, dina tvivel, din rädsla och din evighet. Ja allt, det finns inget i ditt liv som Han inte vill vara delaktig i. Han vill vara allt för dig!

”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp”.
Jeremia 29:11
Collage: Jeanette Engqvist

Kommentera

Kommentarer